Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

2021-04-26 Advies Omgevingsvisie

Omdat alle opties, ook voor het sociaal domein, worden opengelaten gaat de adviesraad niet inhoudelijk in op de voorliggende concept omgevingsvisie.

De adviesraad adviseert bij de uitwerking van de omgevingsvisie:

  • de inwoners actief en al in de beginfase bij het opstellen van deelplannen te betrekken,
  • de ‘sociale’ aspecten van de omgeving nadrukkelijk bij alle plannen te betrekken,
  • duidelijk aan te geven welke keuzes voorliggen en wat de consequenties van die keuzes zijn.

27-jul.-2021

2021-03-15 Advisering TONK

Onze Adviesraad adviseert positief ten aanzien van de invoering van de TONK overeenkomstig de door u voorgelegde documenten met inachtneming van het volgende.

27-jul.-2021

Uitstel Zuidplas Ondersteunt! (raadsinformatienota Zuidplas Ondersteunt!)

In de informatienota geeft u aan dat Zuidplas Ondersteunt! (ZO!) niet, zoals de

bedoeling was, van start gaat op 1 april maar op een latere, nog onbekende

datum.

02-mrt.-2021

Advies bij de eerste wijziging Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas

De adviesraad is gevraagd te adviseren over de eerste wijziging van de Integrale

Verordening Sociaal Domein Zuidplas.

18-jan.-2021

Advies bij de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening gemeente Zuidplas

Per 1 januari 2021 is de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

(Wgs) in werking getreden.

18-jan.-2021