Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

Jaarverslag en Financieel Verslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van Covid-19. Afstand houden, een intelligente

lockdown, meer vrijheid, een gedeeltelijke lockdown, mondkapjes en aan het

eind van het jaar een complete lockdown.

01-jan.-2021

Advies over de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2020

De adviesraad heeft op 29 oktober 2020 de concept-Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal

en Maatschappelijk Domein 2020 ontvangen voor advies.

16-nov.-2020

Advies bij het Plan van aanpak dementie

De Adviesraad Zuidplas stelt het op prijs dat hij kan adviseren over het Plan van

Aanpak Dementie.

16-nov.-2020

Advies Uitgangspunten aanbesteding RGV en CVV

Op vrijdag 9 oktober is de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas om advies

gevraagd omtrent de uitgangspunten voor een nieuwe aanbesteding Route

gebonden Vervoer (RGV) en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zoals

opgenomen in de ons toegezonden analyse en scenario’s Aanbesteding RGV en

CVV.

16-nov.-2020

Advies Actieplan 2020-2021 Veranderopgave inburgering

In 2021 treedt een nieuwe inburgeringswet in werking. In die wet krijgen de

gemeentes een belangrijke uitvoerende rol bij de inburgering van migranten.

19-okt.-2020