Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

Advies Verordening Sociaal Domein gemeente Zuidplas 2021

De Adviesraad heeft de concept Verordening Sociaal Domein gemeente Zuidplas

2021 besproken.

01-okt.-2020

Advies over de evaluatie van het Beleidskader Armoede en Schulden

De adviesraad vindt een tussentijdse evaluatie van het Beleidskader Armoede en

Schulden 2018-2022 positief. De evaluatie is overzichtelijk en duidelijk geschreven. De

adviesraad vindt het ook positief dat er nu een actuele armoedemonitor beschikbaar is.

10-aug.-2020

Advies over het ontwerpbesluit en de concept-statuten van de Stichting Zuidplas Ondersteunt!

De Adviesraad Zuidplas stelt het op prijs dat hij kan adviseren over de

conceptstatuten en het ontwerpbesluit.

13-jul.-2020

Advies over het Plan van aanpak ‘Personen met verward gedrag’

De Adviesraad begint dit advies met een aantal opmerkingen en adviezen van algemene aard en voorziet daarna verschillende bouwstenen van commentaar en advies.

15-jun.-2020

Advies over het Beleidskader Sociaal Domein

Het voorliggende advies is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is algemeen van

aard en betreft het beleidskader als geheel.

15-jun.-2020