Agenda vergadering adviesraad

  • 20 juni 2022

  • 20:00

  • Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 2751 AW Moerkapelle

Agenda

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 16 mei

3. Verslagen/mededelingen AO, BO, CKLZ, KernKracht, VO

4. Benoeming van Jolande Eliëns tot secretaris van de adviesraad, ingaande deze vergadering. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

5. Eerste bespreking van het coalitieakkoord: wat betekent het voor het sociaal domein. Het coalitieakkoord is besproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 1 juni. Tijdens die vergadering is ook het nieuwe college benoemd. Zie: https://zuidplas.raadsinformat... (coalitieakkoord) en https://zuidplas.raadsinformat... (agenda raadsvergadering)

6. Vervolg bespreking van de onderwerpen voor de nieuwe aanpak. Stand van zaken: resultaten van de verschillende werkgroepjes, uitwisseling aanpakken, wat kan wat is moeilijk, enz.

a. Vluchtelingen, statushouders

b. Voedselbank/boodschappenkast,

c. Extra inzet actieplan Op weg naar werk,

d. Schulden, schuldhulpverlening

e. Eenzaamheid (jongeren),

f. Communicatie

g. Participatieladder

7. Terugkoppeling werkgroepen, actualiteit en wie gaat waar naar toe.

8. Afscheid Hans van der Meer

9. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering adviesraad: maandag 18 juli 2022 (Zevenhuizen)