Jeugd en Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Deze uitdrukking kennen we allemaal. Juist daarom vindt de adviesraad het zo belangrijk dat ontwikkelingskansen voor de jeugd worden gestimuleerd. Wij adviseren de gemeente over het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan jeugd en jongeren (Jeugdwet) en het Passend Onderwijs. Verder maken wij ons hard voor het feit dat kinderen voldoende kunnen profiteren van soms noodzakelijke extra voorzieningen voor deelname aan cultuur- en sportactiviteiten of bijdragen in de schoolkosten. Wij vinden het belangrijk dat er gelijke kansen zijn voor de jongste inwoners van onze gemeente.

De adviesraad adviseert over het beleid, de uitvoering van het beleid ligt vooral bij de Stichting ZO!