Jan van de Bree neemt afscheid van adviesraad

Vanwege een verhuizing heeft Jan van de Bree op 21 februari na ruim vijf jaar afscheid genomen van de adviesraad. In die periode heeft hij actief meegewerkt aan talloze adviezen, heeft hij veel gedaan aan de pr van de adviesraad en veel contacten onderhouden o.a. met de Jongerenraad. De laatste periode heeft hij zich daarnaast sterk gemaakt voor de digitalisering van de advieesraad en het vernieuwen van de website. Na een toespraak waarin Aad van Sprang dit overzicht gaf, Jan bedankte voor zijn inzet en hem alle goeds wenste voor de toekomst kreeg Jan een beeldje van een vogel met de titel 'een gouden stap'.

admin
03/03/2022