Werk, Inkomen, Wonen, Infrastructuur en Integratie

Werk en Inkomen. Soms hebben inwoners van onze gemeente ondersteuning nodig om in hun onderhoud te voorzien en/of weer aan het werk te komen. Denk hierbij aan de participatiewet, de bijzondere bijstand, jongerenregelingen, ondersteuning van mensen met een beperking en de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen en gemeentelijke schuldhulpverlening. De adviesraad adviseert de gemeente over het te voeren beleid.

De uitvoering van deze regelingen voor Werk en Inkomen vindt vooral plaats door de GR IJsselgemeenten (waarin Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas samenwerken).

Wonen, Infrastructuur en Integratie. Iedere inwoner van de gemeente Zuidplas verdient een fijne en veilige woonomgeving, ongeacht handicap, achtergrond, financiƫle situatie of leeftijd. Dit vergroot de kans op participatie van eenieder in onze samenleving. De adviesraad adviseert de gemeente over het te voeren beleid hierin waarbij het een uitdaging is de verschillende aspecten als techniek, financiƫn, welzijn, gezondheid en cultuur/leefstijl met elkaar in evenwicht te brengen.

Ook adviseert de adviesraad over het inburgeringsbeleid. In 2022 is de gemeente door de nieuwe Wet inburgering weer verantwoordelijk voor het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Het beleid wordt uitgevoerd door verschillende partijen. Het inburgeringsbeleid door Stichting ZO!, Vluchtelingenwerk en GR IJsselgemeenten.