• Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  jeugd & onderwijs

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  werk & inkomen

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  wonen, infrastructuur & integratie

Welkom op de site van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Introductie Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Wat leuk dat u onze website bezoekt! We stellen ons graag aan u voor.

Als adviesraad adviseren wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas over de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Daarbij gaat het over zorg en welzijn van ouderen en mensen met een beperking, over opvoeding en jeugdzorg, over schuldhulpverlening, armoede, inburgering, werk en passend onderwijs.

Elke burger in Zuidplas moet zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat staat ons voor ogen bij alle adviezen die we geven. Of het nu bijvoorbeeld gaat over voorzieningen voor aangepast vervoer of hulp bij het krijgen van werk of inkomen, over hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen of het voorkomen van eenzaamheid. Het gaat over allerlei zaken binnen het sociaal domein die de inwoners van de gemeente Zuidplas aangaan. Daarom kijken we ook door de ogen van deze inwoners en baseren onze adviezen op signalen uit de samenleving.

Onze adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen binnen het sociaal domein. Kijk verder wie wij zijn en wat wij doen.

Al onze adviezen zijn te vinden via deze website. Onze vergaderingen zijn openbaar en worden afwisselend in de vier dorpen van Zuidplas gehouden. Voor datum en plaats: zie onze agenda.

> foto's van Zuidplas met dank aan de gemeente Zuidplas en Eelco Slingerland <
Lees verder

Onze Laatste Adviezen

 • 2021 Jaarverslag en Financieel Verslag

  28-mrt.-2022

  Met dit verslag laten we zien welke adviezen we het afgelopen jaar hebben uitgebracht en wat we verder zoal hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we met de financien zijn omgegaan.

  Lees Meer
 • Brief aan de nieuwe gemeenteraad

  28-mrt.-2022

  Na de recente verkiezingen staat er straks een nieuw gemeentebestuur fris aan de start voor een nieuwe bestuursperiode. Dat is een goed moment voor reflectie op de koers en keuzes die de gemeente voor de komende jaren zal gaan maken. Lastige keuzes, met schaarse middelen, maar met grote verantwoordelijkheid.

  De adviesraad heeft daarbij een belangrijke adviesrol. Een rol die we serieus nemen en graag willen waarmaken. Ter ondersteuning van zorgvuldig en duurzaam beleid van de gemeente Zuidplas.

  Vandaar dat we op de drempel van de collegevorming met deze brief uw aandacht willen vragen voor onze rol.

  Lees Meer
 • Advies over Aanpak mensenhandel in Zuidplas

  21-mrt.-2022

  De adviesraad stelt het op prijs dat hij gevraagd is advies uit te brengen over het conceptstuk ’Aanpak mensenhandel in Zuidplas’. Mensenhandel en breder uitbuiting van mensen moeten bestreden worden omdat zij de menselijke waardigheid aantasten. Daarbij is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat deze zaken ook in Zuidplas kunnen voorkomen en dat we weten hoe we met signalen daarover moeten omgaan.

  De adviesraad is positief over de bedoeling van dit stuk maar meent dat op een aantal punten aanscherping en verduidelijking mogelijk en wenselijk is.

  Lees Meer