• Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  jeugd & onderwijs

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  werk & inkomen

 • Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  wonen, infrastructuur & integratie

Welkom op de site van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Introductie Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Wat leuk dat u onze website bezoekt! We stellen ons graag aan u voor.

Als adviesraad adviseren wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas over de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Daarbij gaat het over zorg en welzijn van ouderen en mensen met een beperking, over opvoeding en jeugdzorg, over schuldhulpverlening, armoede, inburgering, werk en passend onderwijs.

Elke burger in Zuidplas moet zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat staat ons voor ogen bij alle adviezen die we geven. Of het nu bijvoorbeeld gaat over voorzieningen voor aangepast vervoer of hulp bij het krijgen van werk of inkomen, over hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen of het voorkomen van eenzaamheid. Het gaat over allerlei zaken binnen het sociaal domein die de inwoners van de gemeente Zuidplas aangaan. Daarom kijken we ook door de ogen van deze inwoners en baseren onze adviezen op signalen uit de samenleving.

Onze adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen binnen het sociaal domein. Kijk verder wie wij zijn en wat wij doen.

Al onze adviezen zijn te vinden via deze website. Onze vergaderingen zijn openbaar en worden afwisselend in de vier dorpen van Zuidplas gehouden. Voor datum en plaats: zie onze agenda.

> foto's van Zuidplas met dank aan de gemeente Zuidplas en Eelco Slingerland <
Lees verder

Onze Laatste Adviezen

 • Advies Re-integratieverordening participatiewet

  11-mei-2023

  Advies wordt gevraagd over aan te passen teksten op een bestaande verordening.

  Lees Meer
 • 2022 Jaarverslag en financieel verslag.

  11-mei-2023

  Met dit verslag laten we zien welke adviezen we in het jaar 2022 hebben uitgebracht en wat we verder hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we in 2022 met de financiƫn zijn omgegaan.

  Lees Meer
 • Huisvestigingsverordening 2023

  03-mrt.-2023

  De Adviesraad heeft een advies aanvraag over de Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2023 ontvangen. de adviesraad kan zich vinden in de aanpassingen. Na het ontvangen van uw adviesaanvraag zijn schriftelijk vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die door de betrokken ambtenaar zijn beantwoord. De huisvestingsverordening is vooral een technisch juridisch stuk. De verordening heeft echter ook een belangrijke maatschappelijke impact en kan ingrijpende consequenties hebben voor individuen.

  Lees Meer