Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

2022 Jaar- en financieel verslag.

Met dit verslag laten we zien welke adviezen we in het jaar 2022 hebben uitgebracht en wat we verder hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we in 2022 met de financiën zijn omgegaan.

11-mei-2023

Huisvestigingsverordening 2023

De Adviesraad heeft een advies aanvraag over de Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2023 ontvangen. de adviesraad kan zich vinden in de aanpassingen. Na het ontvangen van uw adviesaanvraag zijn schriftelijk vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die door de betrokken ambtenaar zijn beantwoord. De huisvestingsverordening is vooral een technisch juridisch stuk. De verordening heeft echter ook een belangrijke maatschappelijke impact en kan ingrijpende consequenties hebben voor individuen.

03-mrt-2023

Integrale verordening sociaal domein Zuidplas (IVSD)

Voorafgaand aan het uitbrengen van dit advies heeft een delegatie van de Adviesraad gesproken met enkele hierbij betrokken ambtenaren. Het gesprek heeft direct geleid tot aanpassingen. De Adviesraad heeft dit overleg zeer gewaardeerd.

De Adviesraad is blij cdat de opgenomen bedragen verhoogd zijn. De Adviesraad vraagt zich af, gelet op het huidige niveau van inflatie, of de nu vastgelegde tarieven voldoende zijn voor de komende jaren. De Adviesraad adviseert de prijsontwikkeling te blijven volgen.

17-jan-2023

Actieplan "op weg naar werk"

De gemeente Zuidplas heeft het raadsvoorstel “Actieplan op weg naar werk” (registratienummer R19.000115) aangenomen om de komende vier jaar inwoners met een bijstandsuitkering te laten uitstromen naar betaald werk of op een andere manier hun participatie te verhogen. De adviesraad heeft het plan geevalueerd en daarover vragen gesteld.


21-sep-2022

2021 Jaarverslag en Financieel Verslag

Met dit verslag laten we zien welke adviezen we het afgelopen jaar hebben uitgebracht en wat we verder zoal hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we met de financien zijn omgegaan.

28-mrt-2022