Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

ADVIES koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

Allereerst stelt de Adviesraad vast dat er wel erg veel geregeld is door de landelijke overheid en dat de gemeente geen speelruimte heeft gekregen. Dit wordt door de Adviesraad zeer betreurd omdat zij de grens voor deze regeling graag op 130% van het minimumloon had gezien en zij meer groepen voor deze koopkrachttegemoetkoming in aanmerking wilden laten komen.

16-okt.-2014

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning zuidplas 2015

De Adviesraad heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zuidplas 2015 ontvangen. Deze verordening is tevens bekeken in relatie tot de Kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning en het concept Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zuidplas.

08-okt.-2014